ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ II

9:00 | Θέλω να δω τις μέρες πάλι και να δω αν μου κάνουν και να δω τι έχουν και να δω αν αυτό που μου κάνει είναι αυτό που δεν έχουν και να πάρω αυτό που δεν έχουν ως το μόνο πραγματικό. 19:00 | Στην Ασκληπιού, στους πάγκους με τα μεταχειρισμένα βιβλία, τέσσερις ημέρεςContinue reading “ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ II”

20/21_ΜΑΙΟΥ_2019

Δεν θα οικειοποιηθώ αυτόν τον τίτλο όσο θαυμαστός κι αν είναι. Στο ψηφιακό της σημειωματάριο, η ποιήτρια που γράφει για θαυμαστά πράγματα μας παραπέμπει να επικοινωνήσουμε για κάθε συγγραφικό ζήτημα με την πράκτορά της. Η γραφή, ως ανάθεση, γίνεται αίτημα. Έχω σημειώσει, πληκτρολογήσει, κόψει και αντιγράψει τόσες πολλές φορές τον τίτλο Realities and the RitualsContinue reading “20/21_ΜΑΙΟΥ_2019”